U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Voor wie is mindfulness

"Opmerkzaamheid ... ...iedereen kan het..."

Opmerkzaamheid kan beschouwd worden als een innerlijke kwaliteit. Het is altijd, onvoorwaardelijk, aanwezig, en beschikbaar. Hoe meer de kwaliteit van opmerkzaamheid in het dagelijkse leven een rol speelt, hoe meer onze levens-gebieden ( werken, wonen, relaties, gezondheid, etc..) door deze positieve kwaliteit worden beïnvloed. Problematische stress klachten zijn bijna altijd terug te brengen naar het onvoldoende opmerkzaam zijn van de oorzaken van stress. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat het volgen van een mindfulness aandacht-training, hierin verandering brengt. Om een mindfulness training te volgen zijn er geen voorwaarden ten aanzien van opleiding, achter-grond of kennis op het gebied van meditatie of yoga. Het is voor iedereen toegankelijk..

Mindfulness aandachttraining is een breed inzetbare methode voor mensen, die om wat voor reden of achtergrond dan ook , last hebben van stress en stress gerelateerde klachten. Te denken valt aan klachten op het gebied van o.a.

- slapeloosheid                             

- nervositeit

- gezondheid                                

- (rouw) verwerking

- ouderdom                                  

- invaliditeit

- arbeidsproblemen                       

- burn-out

- overgang                                    

- levensfasen

- depressie                                     

- communicatie

- zingeving                                   

- chronische ziekte

"Is het écht dát wat we er van maken?"

Genoemde klachten kennen we allemaal in meer of mindere mate gedurende korte periodes. Mindfulness heeft ook niet de pretentie dat die klachten verdwijnen, maar wel dat er een nieuwe innerlijke houding t.o.v. deze klachten ontstaat. Een houding van acceptatie, mildheid en openheid reduceert deze klachten tot wat ze werkelijk zijn, in plaats van wat we er van maken. Dat laatste is meestal de oorzaak dat klachten groter worden, erger lijken en langduriger. Als een soort van een zichzelf in stand houdende negatieve kracht. Milde, niet oordelende aandacht en opmerkzaamheid zijn krachten die dat neutraliseren.

Voor wie (nog) niet?

"Genezing en verwerking .. ná het ongeluk, niet tijdens..."

Omdat het volgen van een mindfulness-training van je verwacht dat je dagelijks oefent en daar tijd voor uittrekt, is het van belang dat er geen actuele crisis is. Zit je midden in een scheiding, of verhuizing, of zijn er andere ingrijpende gebeurtenissen, dan is het handig om nog even te wachten totdat alles in rustiger vaarwater is gekomen. Als je twijfelt dan kun je dit ter sprake brengen tijdens het intakegesprek met je trainer. De neiging om tijdens een ingrijpende gebeurtenis een mindfulness training te gaan volgen is begrijpelijk. Immers de pijn, van welke aard dan ook, doet zich dan het meest gelden, je wilt er dan zo snel mogelijk van af. Vergelijk het met een verkeersongeluk waarbij je gewond raakt. Heling kan pas plaats vinden ná het ongeluk, en niet tijdens het ongeluk. Eerst zullen de ambulance en de dokter hun taak moeten doen. Daarna is er ruimte voor genezing en verwerking. Dat is dan het moment waarop je kan leren gebruik te maken van de kracht van mindfulness.  
 

Mindfulness kent geen rangen en standen,
het is voor iedereen, niemand uitgezonderd!