U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Wat is Mindfulness?

Een korte inleiding

Mindfulness is het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. Het is een begrip dat aandachtigheid en mildheid verbindt. Dit kun je beoefenen dan wel trainen. Eind jaren 70 in de VS is er een training ontwikkeld waarin mindfulness geoefend wordt. Deze training heeft de naam ‘Mindfulness Based Stress Reduction ’(MBSR). Vertaald betekent dit: stressreductie door het trainen van milde aandacht. Dat is wat er in een mindfulnesstraining gebeurt: deelnemers oefenen om aandachtig en met mildheid aanwezig te zijn in het huidige moment, in het NU. Iedereen kent wel momenten van niet aandachtig zijn. Let maar eens op hoe vaak we op routine draaien terwijl we tegelijkertijd druk bezig zijn met het verleden en de toekomst. In situaties van stress, ongemak of ziekte is de neiging hiertoe meestal groter. Hierdoor staan we vaak niet meer in contact met onszelf. Dit kan leiden tot lichamelijke en/ofpsychische klachten. In de training worden meditatie-, yoga- en bewustzijnsoefeningen aangereikt waarmee de deelnemers hun aandacht kunnen trainen, en zij een vriendelijke, milde houding naar zichzelf en naar anderen kunnen ontwikkelen. Mindfulness gaat over je open stellen voor wat er zich in je leven aandient, en dit met aandacht te observeren. Hierdoor ontstaat er geleidelijk bewustzijn van de verschillende (stress)patronen en hoe de automatische piloot daarin werkzaam is. Herkenning geeft ruimte om (andere) keuzes te maken binnen de gegevenheden van dat moment. 
 

Een vaardigheid die je kunt oefenen

Mindfulness is een vaardigheid die je kunt oefenen. Dit ontwikkel je niet door er over te lezen, of door er van anderen over te horen. Dit ontwikkel je door het te oefenen. Elke dag, elk moment opnieuw. Dat blijkt veel voordelen te geven. Mensen met (werk)stress worden zich bewust hoe stress hen beïnvloedt. Zij leren vaardiger met stress om te gaan, en tijdig te stoppen met 'doen', 'doen', 'doen'.
Mensen met gezondheidsklachten leren beter omgaan met de 'weersomstandigheden' in hun leven;  zich daar niet langer tegen te verzetten of piekeren. 

 

MBSR en MBCT

Naast MBSR kent de mindfulnesstraining ook de variant MBCT: Mindfulness-Based Cognitive Therapy (oftewel Aandachtgerichte Cognitieve Therapie). MBCT is specifiek ontwikkeld als terugvalpreventie bij depressie. Deelnemers leren de ‘gewone’ aandachtsoefeningen, net zoals in de MBSR. Daarnaast leren ze negatieve gedachten en gevoelens (die een depressie kunnen aanwakkeren) te zien als voorbijgaande gebeurtenissen in de geest. Door meer ‘in het moment’ te zijn, slagen mensen er in om hun depressieve klachten adequater te hanteren. Bij mensen die meerdere depressieve episodes hebben doorgemaakt, blijkt MBCT de kans op terugval met maar liefst de helft te verminderen.

 

Wat is mindfulness training niet?

Mindfulness training is geen (groeps)therapie: Problemen uit het verleden kunnen soms zijdelings aan de orde komen, maar centraal staat het opmerken van prettige en onprettige ervaringen in het NU, op DIT moment. Mindfulness is ook geen methode om je beter te gaan concentreren of meer te gaan ontspannen, al kan dit wel een gevolg zijn. Bovenal gaat het in de training om het oefenen/focussen van aandacht-bewustzijn.

Na de training

Acht weken trainen is snel voorbij. Dat is de ervaring. Maar hoe kan je nu het best verder voor jezelf zorgen, in die zin dat het geleerde bij je blijft? In onderstaand filmpje zet Andy Puddicombe op inspirerende wijze uiteen hoe dit het best aan te pakken. Het filmpje is Nederlands ondertiteld voor als u moeite heeft de Engelse tekst goed te volgen.