U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Hoe gaat de training in zijn werk?

De trainingDe trainingMindfulness aandachttraining duurt 8 weken. De training wordt gegeven op een vaste avond in de week gedurende 2 tot max. 2 1/2 uur. De groep bestaat uit minimaal 8 tot maximaal 12 personen plus de trainer. In de groep maak je kennis met de oefeningen die gezamenlijk worden gedaan. De oefeningen worden nabesproken waarin vooral de ervaringen, opgedaan tijdens de oefeningen, worden gedeeld. Elke oefening kan door iedereen worden gedaan, ongeacht de lichamelijke gesteldheid. Immers het gaat niet om een perfecte uitvoering van oefeningen, maar om de waarneming. De yoga en meditatieoefeningen kunnen ook heel goed zittend op een stoel, gedaan worden. De oefeningen worden altijd gedaan binnen de begrenzing van ieders mogelijkheid.

De training is tijdens de acht weken dat ze duurt opgedeeld in een aantal thema's. De gebieden - lichaam, denken en voelen- worden benaderd middels yoga, meditatieve en communicatieve oefeningen die u samen met de trainer en de groep doet. Na iedere oefening deelt de groep haar ervaringen en kunt u vragen stellen n.a.v. de oefeningen en het huiswerk. De thema's worden toegelicht door de trainer en de werkboeken die u meekrijgt. Tussen de zesde en zevende bijeenkomst (wijkt soms af) is er een verdiepings-ochtend. Deze duurt van 09.30tot 13.30 uur. Tijdens deze ochtend doen we de oefeningen nog iets intensiever, en gaan we verder in op de behandelde thema's. De verdiepings-ochtend is bij de prijs inbegrepen voor de cursisten, ook kunnen deelnemers uit vorige of andere trainingen aansluiten tijdens de verdiepingsochtend.

 

De mindfulness training duurt 8 weken.

Naast de wekelijkse bijeenkomst is het de bedoeling dat de deelnemers drie kwartier tot een uur dagelijks vrijmaken voor zichzelf. Tijd om de oefeningen te doen en de teksten uit het werkboek in zich op te nemen. De inhoud van de teksten en oefeningen bestaan uit en hebben betrekking op, het thema welke in de betreffende week worden behandeld. De werkboeken zijn per week ingedeeld en geven achtergrond en theoretische informatie over het thema (bijvoorbeeld de automatische piloot, communicatie etc.). Bij de werkboeken krijgt u 4 cd's met begeleide meditatie en yoga-oefeningen. Het huiswerk bestaat uit formele dagelijkse oefeningen die u op vaste tijden op de dag doet, én informele oefeningen die u tussen uw dagelijkse bezigheden door kan doen. De mate van het effect van de mindfulness training hangt voor het grootste deel af van het dagelijks doen van dit "huiswerk".

 

Hoezo meditatie en yoga?

Meditatie en yoga zijn gereedschappen bij uitstek om tot verdiepende aandacht te komen. Aandacht voor dat wat zich aandient in het moment. NU. Gedurende de mindfulness-training wordt er vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheden die meditatie en yoga oefeningen daartoe bieden.

Bij meditatie ligt de nadruk op het observeren van de innerlijke bewegingen van de geest zonder dat je wordt meegenomen in deze bewegingen. Bij de yoga ligt de nadruk op het waarnemen van allerlei lichamelijke sensaties en hun begrenzingen tijdens de oefeningen. Belangrijke waarnemingen omdat blijkt dat de meeste stress gerelateerde klachten juist worden veroorzaakt door het niet kennen van de eigen begrenzingen. Door deze te leren kennen schakel je als het ware de automatische piloot uit die je altijd, haast ongemerkt, over je grenzen bracht. (Of je er juist te ver van afhield.). De yoga wordt begeleid door een (gast) yoga docente.